Vilka är vi?

Församlingen, Equmeniakyrkan Södra Dal, har sina rötter i den frikyrkorörelse som växte fram i Södra Dalsland under slutet av 1800-talet. Då bildades missionsförsamlingar i Grinstad, Erikstad, Brålanda, Gestad och Frändefors. Några av dessa församlingar har upphört men under 2019 beslutade de kvarvarande församlingarna att gemensamt bilda Equmeniakyrkan Södra Dal. Vi är idag drygt 100 medlemmar och finns i Brålanda, Frändefors och Gestad.
Som kyrka på Södra Dal tillhör vi Equmeniakyrkan i Sverige.

Vad vill vi?

Vi ställer oss bakom Equmeniakyrkans vision att vara; En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Utifrån den visionen vill vi vara en kyrka där man kan dela gemenskap och tro, bekymmer och glädje.

Gudstjänsten är församlingens centrala mötesplats, men inte den enda. Det finns flera mötesplatser där gemenskapen står i centrum. Vår strävan är att ge plats för mångfald, att vara en öppen kyrka där tron på Jesus Kristus kan få växa. I församlingen kan man både få omsorg och dela ansvar med andra.

Vem får vara med?

Alla är välkomna att delta i församlingens olika aktiviteter. Samtidigt erbjuder Equmeniakyrkan Södra Dal var och en som tror på Jesus Kristus och är döpt medlemskap i församlingen. Har du frågor omkring tro och medlemskap får du gärna kontakta församlingens pastor.